Poskytování první pomoci – přednáška

V úterý 16. listopadu 2021 proběhly dvě dvouhodinové přednášky pro všechny studenty 1. a 2. ročníku SPŠ a OA o poskytování první pomoci. Přednášela a praktickými ukázkami doplňovala paní Hulová, z Oblastního spolku Českého červeného kříže Kutná Hora. Přednáška doplňuje učivo předmětů OBN a TEV.

Děkujeme vedení školy za umožnění realizace přednášky.