Letní kurz angličtiny na Kypru

Díky programu Erasmus plus jsem mohla strávit dva týdny na ostrově Kypr, kde jsem intenzivně pracovala na svých jazykových a didaktických dovednostech.

Město Limassol, kde kurz probíhal, je druhým největším městem Kypru a disponuje univerzitou, archeologickým nalezištěm, písčitými plážemi a rozsáhlým přístavem s výstavními jachtami a i nákladními loděmi. Obklopují ho vinohrady a rozlehlé citrusové plantáže.

Intenzivní kurz anglického jazyka probíhal v jazykové škole Bayswater Cyprus. Tato škola nabízí kurzy různých úrovní a rozdílných zaměření, např. intenzivní kurzy všeobecné angličtiny, přípravu na mezinárodní IELTS a Cambridge zkoušky, kurzy Business English a další. Nedaleko školy se nachází moderní ubytovací zařízení pro studenty s veškerým vybavením.

Intenzivní jazykový kurz byl zaměřen zejména na osobní jazykový rozvoj, velký důraz byl kladen na rozvíjení konverzačních a prezentačních dovedností, ale i poslechu, čtení a psaní. Výuka probíhala v mezinárodní skupině a skládala se ze dvou bloků. Dopolední blok se zaměřoval zejména na diskuzi o různých globálních tématech, která byla doprovázena poslechy, texty, Ted-talks atd. Dále jsme si procvičovali pokročilou slovní zásobu a gramatiku. Každý pátek jsme dokonce psali velký závěrečný test ze všech oblastí, které jsme za předchozí týden probrali. Odpolední blok potom prezentoval zábavnou formou různé typy kvízů, her a motivačních aktivit, které určitě využiji v další praxi. Nechybělo ani povídání o životě na Kypru a seznámení s reáliemi ostrova a také porovnání rozdílů s ostatními účastníky kurzu.

Škola dále nabízela volnočasové aktivity, např. komentovanou prohlídku historické části města nebo jazykovou kavárnu, kde jsme se mohli i večer setkávat se studenty z různých zemí a vzájemně komunikovat a sdílet zkušenosti. Dále jsme navštívili město Paphos, odkud jsme jeli na výlet lodí, abychom si prohlédli vrak potopené lodi.  Mohli jsme se jet podívat na zbytky antického města Kourion nebo vyrazit na výlet po okolních vinicích.

Účast na tomto kurzu pro mě byla velmi přínosná, už jen proto, že angličtina byla jediný jazyk, který jsem po celé dva týdny intenzivně používala, a zároveň jsem zde získala spoustu inspirativních didaktických nápadů pro mou další práci.

erasmus | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Erasmus+ | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav