Konečně…

„Láska k divadlu začíná tím, že do něj přijdeme včas.“ Miroslav Horníček


Po několikaleté odmlce na naší škole opět „oživl“ Klub mladých diváků. V polovině října jeho členové vyrazili společně do Prahy na večerní divadelní představení. První zhlédnutou inscenací byla hra Čurda, hrdina jedné prohry. První část inscenace se odehrála v divadle Rokoko, závěr hry poté v neslavně proslulém Petschkově paláci.

Dramatizace představila osobnost Karla Čurdy, československého vojáka, za druhé světové války příslušníka výsadku Out Distance a konfidenta gestapa. V době německé okupace měl hlavní podíl na odhalení úkrytu parašutistů z výsadku Anthropoid. Po skončení války byl na útěku do zahraniční zajat a později odsouzen k trestu smrti.

Spíše než o chronologické zachycení historických událostí se jednalo o niterný pohled do lidské psychiky. Martin Donutil v hlavní roli představuje Karla Čurdu jako obyčejného člověka zmítaného pochybami, strachem a obavami. Nabourává tak jednostranný pohled na jeho osud, který hodnotíme díky jeho činu. Představení nastínilo možné důvody, které ho vedly k rozhodnutí udat české parašutisty německému gestapu. Hra vyvolala otázku, co ho vedlo k odhodlání udat své spolupracovníky. Osobní prospěch? Snaha ukončit násilí páchané na českých občanech?

V prosinci nás čeká další představení, tentokrát jsme si vybrali Moliérova Lakomce v Balbínově poetické hospůdce.