Do Pardubic za záhadou ztracené mapy


Na naší škole, VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, se napříč všemi ročníky ekonomického lycea vytvořila skupina nadšenců, kteří se díky příspěvku z Nadace rozvoje občanské společnosti rozhodli vytvořit venkovní únikovou hru pro město Čáslav.


Abychom na vlastní kůži zažili, jak taková „únikovka“ funguje, vydali jsme se do města Pardubice, kde je několik takových her, které vytvořila společnost Glitr, pod jejichž patronací a technologickou podporou vzniká i ta naše.


Do Pardubic jsme vyjeli 14. 2. 2024, jízda vlakem uběhla tak rychle, že než jsme se rozkoukali, už jsme vystupovali ve městě perníku. U Automatických mlýnů, jedné z nezapomenutelných urbanistických perel architekta Josefa Gočára, na naši, říkejme ji, experimentální skupinu, čekali zástupci společnosti Glitr. Pro Automatické mlýny byla vytvořena hra přímo na míru, detektivní zápletka naláká nadšence únikovek nehledě na věk. Jedinou podmínkou byla instalace aplikace Get out fun do našich telefonů, potom jsme se rozdělili do dvojic či trojic a vydali se vstříc záhadě ztracené mlynářovy mapy.

Celá hra byla situována do prostor bývalé sýpky, zásobárny obilí. Šprýchar nabídl tvůrcům mnoho možností, jak poschovávat různé šifry a QR kódy. Během jejich hledání a následného řešení jsme tak měli šanci prozkoumat tyto neobyčejné prostory od spodní části, výusti, po ta nejvyšší patra, střechu. Zde na nás kromě neuvěřitelného výhledu na panorama města čekal i jeden z posledních úkolů, který nás dovedl ke zdárnému konci a objasnění krádeže mapy.

Byli jsme překvapeni, jak nás hra plně pohltila a necelé dvě hodiny, které jsme luštili a dekódovali skryté šifry, uběhly jako voda. Jelikož jsme pracovali ve skupinkách, bylo zajímavé sledovat, že každému se dařilo řešit odlišné typy úloh. Každopádně bylo skvělé zjištění, že je dobré mít „parťáka“, na kterého se můžeme spolehnout.


Poté už jsme se přesunuli do vnitřních prostor Automatických mlýnů, kde sídlí vzdělávací centrum Sféra, kde byl pro naši skupinu připravený workshop „(Sebe)Vědomě kyberprostorem“ v úžasné učebně nazvané Věda na kouli, která využívá technologii Science on a Sphere. V následujících 90 minutách se nám díky lektorce Kláře Karimaghai roztočila hlava nad rychlostí technologického rozvoje. Dozvěděli jsme se mj., jak chránit svou online identitu, jak rozpoznat rizika, fake news, deepfake videa a fotografie na internetu i jak se chovat eticky v digitálním prostředí.

Anna Martínková a Karolína Čejková, EL3

trojlogo 1 transparent 1 768x244 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
NROS | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Číslo projektu: 162232_247