Absolutoria třídy V3E

V úterý 13. června 2023 byly v aule školy slavnostně zahájeny absolutoria třídy V3E tj. závěrečné zkoušky III. ročníku vyšší odborné školy studentů prezenční formy vzdělání.

Třídní vyučující Ing. Petr Medlík představila studentům zkušební komisi, ve které je i odborník z praxe paní Mgr. M. Dvořáková ze společnosti Anima Čáslav, o.p.s.. Předsedou zkušební komise je paní Ing. H. Karlíková z VOŠ, OA, SOUT Chotěboř. Na závěr ředitelka školy Mgr. V. Szabová popřála studentům mnoho štěstí k těmto závěrečným zkouškám.