3D modelování

Jednou z profilací, které si mohou studenti oboru strojírenství vybrat, je 3D modelování. Seznámí se s programem Autodesk Inventor Professional, ve kterém se postupně naučí základy 3D modelace.

Základem je vlastní náčrt modelu pomocí tužky a papíru (tvar, velikost). Po konzultaci základního náčrtu s vyučujícím začne student se samotnou tvorbou modelace na PC.

První modely většinou bývají jednodušší loga známých společností, školy, nebo všem známá hrací kostka. Studenti nastavují design výrobku, barevná rozlišení a volí správný materiál. Jelikož 3D modelování je o hmatatelném vnímání výrobku, každý student si může svůj výrobek vytisknout na 3D tiskárně a ponechat pro další osobní užívání.