Energetická gramotnost

V pátek 5. 11. 2021 se studenti 3. ročníků SPŠ a OA zúčastnili přednášky a besedy s Bc. Patrikem Šimůnkem z FEL ČVUT v Praze, která byla věnována energetice. Studenti mohli diskutovat o způsobech výroby a přenosu elektrické energie, využití obnovitelných i neobnovitelných zdrojů energie. Seznámili se s národními prioritami v dané oblasti u nás i v okolních státech, základními problémy spojenými s energetikou (blackout, regulace), složkami ceny elektrické energie a důležitosti úsporného hospodaření s elektřinou.

Beseda byla zajímavá, pomohla studentům nejenom se zorientovat v dané problematice, ale i nahlédnout pod pokličku aktuálního dění v energetice.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky