Odborná praxe studentů III. ročníku VOŠ v médiích 2.

Studenti 3. ročníku vykonávájí pětiměsíční odbornou praxi ve spolupracujících firmách a podnicích.

Informace na www.svoboda.info: V rámci pětiměsíční praxe v bance Nela Kratochvílová zdokonalila své školní dovednosti komunikace