Projekt IKAP II. – aktivity

Projekt IKAP II. – aktivity

Projekt se zaměřuje na osobnostně profesní rozvoj pedagogů VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Důraz je kladen na odborné vzdělávání žáků a studentů v rámci spolupráce se zaměstnavateli. Důležitou oblastí projektu je pracovní pozice kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů.

Aktivity: 

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

Tandemová výuka na SŠ/VOŠ

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů     

Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Personální podpora – Školní kariérový poradce

ikap ii

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

logolink op vvv hor barva cz | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav