Účetní – padouch nebo hrdina?

Dne 13. 5. 2022 se uskutečnil pro žáky 2. ročníku Obchodní akademie workshop na téma: Účetní – padouch nebo hrdina?  Workshop vedl lektor Ing. Michal Menšík, Ph.D. z Moravské vysoké školy Olomouc.

V první hodině workshopu lektor žáky seznámil s náplní práce účetního v malé i velké firmě, zdůraznil důležitost účetních informací pro chod i rozhodování firmy, nastínil povinnosti účetního vůči ostatním institucím apod. Dále představil žákům i některé známé zakladatele světových účetních firem (William Welch Deloitte, Alwin & Theodore Ernst, William Cooper a Edwin Waterhouse).

Druhá hodina workshopu byla věnována tématu „money laundering“ neboli praní špinavých peněz. Lektor nejprve na příkladech ze současnosti vysvětlil žákům, co se praním špinavých peněz rozumí a jaké jsou znaky této činnosti. Část výkladu se také týkala případů praní dotačních prostředků, které se týkají i naší země. V závěru hodiny lektor žáky seznámil s činností kontrolních orgánů, které se snaží tyto nekalé praktiky odhalovat.

Spolupráce s odborníkem byla pro naše žáky velmi přínosná a obohacující. Žáci pozitivně hodnotili především příklady z reálné praxe a ukázky z filmů, kde sehrál právě účetní rozhodující roli.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

img 20220513 103430 1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
přednáška | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav