Zahájení ústní maturitní zkoušky třídy S4

Třída oboru Strojírenství S4 zahájila své zkoušky dospělosti v pondělí 23. 5. 2022.  K slavnostnímu zahájení maturitní zkoušky nastoupili žáci pod vedením svého třídního učitele Ing. Jana Nováka. Předsedkyní maturitní komise je Ing. K. Raichová ze SPŠ a VOŠ Kladno.

Držíme všem žákům palce k úspěšnému zvládnutí této zkoušky!