Žáci třetího ročníku oboru Strojírenství opět obhajovali své ročníkové práce

Stalo se již dlouholetou opakovanou tradicí, že žáci třetích ročníků oboru Strojírenství na Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Čáslavi obhajují v této době své ročníkové práce, na kterých od konce druhého ročníku usilovně pracovali.

Témata letošních ročníkových prací lze rozdělit do několika kategorií. Nejvíce zastoupenou byla renovace dopravních prostředků nebo jejich části. Jednalo se o renovace motocyklů Simson a Jawa – Pionýr, generální opravy motorů ČZ 175, Jawa 20, Jawa 175, Jawa 250, i renovaci jízdního kola. Je to dokladem toho, že na půdách a ve stodolách je stále mnoho odložených motocyklů, které čekají na své objevení a znovu zprovoznění, dnes již samozřejmě jako veteránů. Další oblíbenou oblastí bylo vytváření 3D modelů. Zde vznikly modely pohybových mechanismů, model stolního ořezávátka, model malotraktoru, RC model tanku vytvořený za pomoci 3D tisku a RC model auta. Nechyběla ani ryze strojařská praktická témata. Mezi ně patřila výroba učební pomůcky – montážního stojanu na motocykl pro předměty Auto-Moto, kompletní výroba brusky pro ostření nástrojů a výroba stáčečky na plechy. Poslední oblastí, která se letos objevila, byl dřevěný, převážně zahradní nábytek v podobě laviček ale také otočná židle k pianu. Žáci se tedy věnovali pracím z části pro sebe, z části pro potřeby školy.

Tato, ač nepovinná část výuky v rámci odborných předmětů se každoročně těší poměrně velkému zájmu žáků. Většinu témat si navrhují žáci sami a to podle svých zájmů, koníčků a toho, co je baví a v čem jsou dobří. Na zvoleném tématu následně pracují, a to většinou již od konce druhého ročníku. Spolupracují při tom se svým vedoucím práce, kterým je některý z učitelů školy, který má k danému tématu blízko. Při praktické části práce mohou využívat školní dílny, laboratoře, učebny výpočetní techniky a další prostory školy. Každá práce má svou teoretickou část, zpracovanou písemně a odevzdanou v tištěné a elektronické formě a část praktickou, jejímž výstupem je „něco“ vytvořeného.

Ročníkové práce jsou ve většině případů přípravou na případné dlouhodobé maturitní práce žáků ve čtvrtém ročníku. V některých případech mohou být dlouhodobé maturitní práce i pokračováním těchto prací ročníkových.

Obhajoby ročníkových prací probíhaly v aule školy a jako publikum se jich účastnili žáci nižších ročníků, aby získali inspiraci pro podobné práce v příštím školním roce. Žáci své práce prezentovali před tříčlennou hodnotící komisí, kterou tvořili vedoucí práce, oponent a třídní učitel. Všichni žáci se na obhajoby dobře připravili a své práce úspěšně obhájili.

Autoři nejzajímavějších prací se v rámci studentského týmu naší školy zúčastní se svými exponáty přehlídky a konference Středoškolská Technika – StreTech 2022, jejíž čtrnáctý ročník bude v červnu pořádat ve svých prostorách ČVUT v Praze.

Všem úspěšným tvůrcům ročníkových prací je třeba složit hluboké uznání za to, co vytvořili a za čas, který těmto pracím věnovali.

Tak zase příští rok.