Velký úspěch našich žáků ve finanční gramotnosti

Na podzim školního roku 2022 se žáci 1. až 4. ročníků ekonomických oborů a žáci tříd S3 a S4 zúčastnili školního kola finanční gramotnosti, které probíhalo on-line formou.

Ze všech řešitelů byli vybráni tři nejúspěšnější, kteří reprezentovali školu jako tým v kole okresním, které probíhalo také on-line formou od 4. ledna 2023 do 4. února 2023. Okresní kolo obsahovalo 3 druhy otázekteoretické (výběr jedné správné odpovědi), praktické (výběr jedné správné odpovědi) a otázky, kde byla minimálně jedna odpověď správná (tj. výběr z více správných odpovědí).

V minulém týdnu jsem obdržela výsledkovou listinu za celou republiku, kde jsou zveřejněny podle jednotlivých krajů a kategorií všechny přihlášené školy. U každé je uvedený bodový zisk, čas řešení a údaj o tom, zda postupuje do kola krajského.

Náš tým ve složení Bára Jelínková (EL4), Petr Vajgl (EL4) a Filip Netolický (OA3) se probojoval do krajského kola!!! Děkujeme za výbornou a vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při zpracovávání případové studie, která musí být odeslána nejpozději do 10. března 2023.