StreTech Praha

Ve středu 1. června 2022 jsme měli možnost zúčastnit se spolu s učiteli Konference středoškolské techniky StreTech, pořádané ČVUT V Praze. Na této konferenci studenti středních škol s různým zaměřením prezentují svoje výrobky a projekty profesorům a studentům vysokých škol, sobě navzájem nebo třeba pedagogickým doprovodům ostatních studentů.

Kvůli očekávanému zpoždění při průjezdu Prahou jsme od školy vyráželi v půl šesté ráno. Do Prahy jsme dorazili kolem půl deváté. Po příchodu jsme dostali drobné dárky a poté jsme šli ke stolku, který nám byl přidělen. Tam jsme rozložili naše výrobky a ještě před oficiálním zahájením jsme si mohli projít výtvory ostatních. K vidění byly zajímavé věci od umělých „drahých kamenů“ po motorku vlastní výroby. Po zahájení v deset hodin jsme představovali naše práce procházejícím lidem, kteří se u nás zastavili. Těch ze začátku moc nebylo, ale po chvíli už jsme se nezastavili až do pravého poledne, kdy StreTech oficiálně skončil a proběhlo losování o ceny.

Po skončení jsme už zamířili na studentskou menzu, kde jsme měli zajištěný oběd a poté opět skrz zasekanou Prahu směrem k domovu.

T. Aron, S3