Soutěž v CAD kreslení a modelování

Každý rok pořádá společnost 3E Praha Engineering a.s pro studenty středních škol soutěž v CAD 2D kreslení a 3D modelování. Letošní, již 21. ročník, proběhl formou on-line.

Z naší školy se přihlásilo 12 statečných. Dva z 2. ročníku, šest z 3. ročníku a čtyři studenti ze 4. ročníku. Dva studenti se rozhodli pro 2D kreslení a ostatní pro 3D modelování.

Soutěžící ve 2D kreslení dostali za úkol zhotovit v programu AutoCAD přírubovou tvarovku s odbočkami (nárys, bokorys, řez a detail).

Ve 3D modelování bylo úkolem vytvořit v programu Inventor Professional zjednodušenou sestavu elektrické kytary, která se skládá z těla kytary, krku, rolny na struny a šroubu ladění. Bylo zapotřebí vymodelovat tělo, krk a rolnu a vložit je do sestavy.

Každý měl na splnění úkolu 120 minut.

Soutěže se zúčastnilo 134 studentů z různých středních škol. Hotovou práci zvládlo odevzdat 115 účastníků – 25 z kreslení a 90 z modelování. Soutěž probíhala 30. 03. 2022 v naší učebně ve škole.

Studenti naší školy získali 3. místo za 2D kreslení a jako odměnu jednodenní dárkový voucher na školení produktů SOLIDWORKS pro 2 osoby.