Seminář „Můžeš podnikat“

Do dvouleté covidové pauze se ve středu 23. listopadu 2022 zúčastnili žáci tříd OA 1A, OA 1B a EL1  semináře na téma „Můžeš podnikat“, který pro základní, střední, vyšší a vysoké školy zajišťuje spolek Můžeš podnikat.

Program „Můžeš podnikat“ je první a jediný program v České republice, který již od roku 2012 systematicky pracuje se žáky a studenty formou mezigeneračního sdílení zkušeností. Hlavním cílem setkávání se je inspirovat mladé lidi k podnikavosti a ukázat jim rozmanité možnosti podnikání, podpořit je na jejich cestě životem k samostatnosti a nezávislosti, posílit jejich sebevědomí, ukázat jim, že každý člověk je jedinečný a povzbudit je, aby šli za svými sny a měli odvahu je realizovat.

V první části semináře nás úspěšní podnikatelé seznámili se svým životním příběhem. Nejprve vystoupil pan Jaroslav Salva, který se zabývá mentoringem, což je dlouhodobá spolupráce postavená na důvěře, firemních strategiích a řízení týmů. Dále se ujal slova pan Ing. Josef Benda ze společnosti Helma Beta, spol. s r. o., která se zabývá výrobou tiskovin a propagačních materiálů.

V druhé části žáci „bombardovali“ pány podnikatele svými dotazy a otázkami. Vše se neslo v živém a tvůrčím duchu. Na závěr jsme udělali velké společné foto a nejaktivnější žák byl odměněn poukázkou do knižního e-shopu.

Propojovat výuku s praxí je podle mě nezbytné. Škola má na praxi připravovat, ale nikdo z nás neví, jak ta praxe bude za několik let vypadat. Proto jsem ráda, že již 8 let mají naši žáci možnost se setkávat s odborníky z různých oblastí, kteří praxi nejen žijí, ale osobně ji i vytvářejí.