Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje volné dny v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů ve dnech

1. – 2. 9. 2022

ředitelské volno pro žáky a studenty VOŠ, SPŠ a OA Čáslav z důvodu úklidu po rekonstrukci střechy v hlavní budově školy.

Studenti VOŠ – III. ročník (třída V3E) bude mít zápis ve středu 31. 9. 2022.

Školní rok bude zahájen v pondělí 5. 9. v 8:00 hod.