Účast na charitativní akci PŘES BARIÉRY S POLICIÍ

Ve čtvrtek 15. září 2022 proběhla sportovně charitativní akce PŘES BARIÉRY S POLICIÍ, které se zúčastnili i studenti naší školy. Jednalo se o třídu Obchodní akademie OA4, Ekonomického lycea EL4 a třídu Strojírenství S4.

Studenti za účasti příslušníků Policie ČR si vyzkoušeli fyzické testy pro přijetí do řad Policie ČR a zároveň přispěli svými sportovními výkony k podpoře handicapované osoby. Test se skládal ze čtyř disciplín, u kterých se studenti dosti zapotili. Část studentů tuto zkoušku složila úspěšně a získala certifikát o absolvování zkoušky z fyzické způsobilosti. Gratulujeme.

Policie ČR tímto děkuje za účast našich studentů na této akci.

Hlavní myšlenkou celé této charitativní akce je motivovat mládež ke sportovním aktivitám a zárověň pomoci handicapovaným lidem. Studenti si mohou vyzkoušet pod vedením instruktorů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje testy fyzické způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Každý úspěšný student přispěje prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu konkrétní handicapované osoby, obdrží potvrzení o absolvování fyzických testů a zárověň získá informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.

Info také na regionálním zpravodajství svoboda.info: Přes bariéry s policií

image001 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Policie ČR | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav