Po stopách čáslavských osobností se třídou OA1

Město Čáslav, jež vzniklo v polovině 13. století, má zajímavou minulost. Tuto minulost mimo jiné tvořily i osobnosti význačné nejen pro Čáslav, ale i osobnosti celosvětového významu.

Z těchto mnoha osobností jsme si vybrali ty, které nám přišly nejzajímavější, a v malých pracovních týmech jsme o nich zpracovali referáty. Seznámili jsme se tak s jejich životy a životními úspěchy. Taktéž jsme si přiblížili, jak a proč byli významní pro Čáslav.

Abychom se s těmito osobnostmi seznámili ještě lépe, vytvořili jsme trasu „Po stopách čáslavských osobností“, která propojuje místa spojená s jednotlivými jmény. Celou naši práci i se zmíněnou trasou jsme shrnuli do jednoduché brožury, která popisuje životy zdejších osobností a díky mapě znázorňující již zmiňovanou trasu umožňuje návštěvníkům Čáslavi vydat se po stopách čáslavských osobností.

Projekt jsme zakončili příjemnou procházkou po Čáslavi s naší paní učitelkou Mgr. Bc. Pavlou Havelkovou. Na této procházce jsme vyzkoušeli funkčnost brožury s navrženou trasou. Na závěr nás čekala milá náhoda ve Vodrantech, kde se nám podařilo zastihnout legendární Jarmilu Kratochvílovou, takže došlo i na krátký rozhovor.

Na konci našeho putování jsme vyhodnotili projekt jako zdařilý, a proto jsme se odměnili zmrzlinou.

Kateřina Velová a Michaela Prejzková, OA1