Návštěva Obecního živnostenského úřadu v Čáslavi

V pátek 20. ledna 2023 navštívili žáci třídy EL1 Obecní živnostenský úřad v Čáslavi.

„Protože jsme v předmětu Ekonomika probírali podnikání na základě živnostenského oprávnění, vyrazili jsme s naší paní učitelkou Procházkovou na živnostenský úřad, kde nás přivítala vedoucí odboru paní Mgr. Markéta Cincibusová. Nejprve jsme se dozvěděli základní informace o činnosti úřadu. Následně nám paní Netálová vysvětlila postup, jak si může fyzická nebo právnická osoba založit živnost přes jednotný registrační formulář, jaké doklady musí být k žádosti přiloženy nebo jaké jsou podmínky provozování živnosti. Zjistili jsme, že živnostenský úřad provádí i kontrolní činnost a že ukládá i sankce, pokud někdo porušuje podmínky stanovené zákonem. Na závěr jsme dostali možnost klást otázky, a tak jsme se dozvěděli, co je to například vidimace nebo co znamená zkratka EZP.

Děkujeme pracovnicím úřadu za vstřícnost a za čas, který nám věnovaly. Takováto výuka nás baví!!!“

Linda Vojáčková, EL1

eumsmt barevne rgb | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759

img 20230120 103714 1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Živnostenský úřad Čáslav | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav