Exkurze do firmy GCE, s.r.o. Chotěboř

Ve středu 15. 02. 2023 navštívili žáci třetího ročníku oboru strojírenství firmu GCE, s.r.o. v Chotěboři.

Prohlídka firmy začala v zasedací místnosti, kde nás přivítala paní Pavlína Andělová, HR manažerka firmy, a promítla nám krátkou prezentaci o historii a vývoji firmy GCE, s.r.o. Dozvěděli jsme se, že firma GCE, s.r.o. navázala na dlouholetou chotěbořskou tradici výroby zařízení pro použití technických plynů a že je v současné době vedoucí společností na Evropském trhu s plynařským zařízením, zároveň se podílí na vývoji a výrobě různých typů ventilů a průtokoměrů. Produktové portfolio firmy zahrnuje širokou škálu aplikací, od jednoduchých tlakových regulátorů a hořáků pro svařování a řezání až po sofistikovaná zařízení pro zásobování plynem pro lékařské a elektronické průmyslové aplikace.

Po tomto uvítání se třída rozdělila do dvou skupin. První skupiny se ujal pan Pavel Kavalír – vedoucí technologie a druhé skupiny pan Michal Nikl – vedoucí konstrukce.  Každá skupina se svým odborným průvodcem prošla výrobním závodem, navštívila lehkou obrobnu a kovárnu, montáž pro průmyslová zařízení a montáž pro výrobu zdravotnických prostředků, sklady, příjem zboží a expedici. Žáci měli možnost pokládat svým průvodcům během prohlídky otázky, čehož hojně využívali.

Naše škola klade velký důraz na propojení teorie s praxí.  To, že měli žáci možnost navštívit tuto firmu a ptát se přímo odborníků z praxe z oboru, který ve škole studují, považuji za klíčové pro jejich další rozvoj a věřím, že jim získané poznatky pomohou i při přechodu ze školy na trh práce.

Děkujeme všem z firmy GCE, s.r.o., kteří se nám během exkurze věnovali, za velmi profesionální jednání i přátelskou atmosféru a těšíme se na další vzájemnou spolupráci. 

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759