Den země

V Domově mládeže jsme si připomněli 22. 4. 2022 Den Země. Diskutovali jsme o životním prostředí. Také jsme měli knihy zaměřené na ekologii, počasí, životní prostředí a ekologické katastrofy. Člověk sám je, ať chce nebo nechce součástí přírody i se svými stroji a rozvinutou technikou. Je důležité chovat se k přírodě s respektem. Uchovávat základní hodnoty životního prostředí, bohatství a krásu přírody. Příroda nám nabízí mnoho, jen to umět vnímat.