Škola odpovědného spotřebitele

Nakupování přes internet zaznamenalo v poslední době velký rozmach, mnoho z nás nakupuje přes internet nejen od prodejců z České republiky, ale i ze zahraničí.  Ale zná každý spotřebitel svá práva? Víme, jak správně odstoupit od smlouvy? Jak uspět při reklamaci? Nejen na tyto otázky odpovídal žákům 3. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea pan Robert Kočí na workshopu Škola odpovědného spotřebitele, který se uskutečnil v naší škole v pátek 11. 02. 2022.

Workshop byl lektorem veden formou prezentace a krátkých přednáškových bloků, které se týkaly nejen odpovědnosti za vady prodané věci, reklamací vadné věci, ale i podomního prodeje či uzavření smlouvy po telefonu. Mezi jednotlivými bloky žáci živě s lektorem diskutovali, aktivně plnili úkoly, spolupracovali ve skupinách a získali tak mnoho nových poznatků z této oblasti. Velký ohlas měla diskuze nad reklamacemi cestovních zájezdů a Frankfurtskou tabulkou slev, kterou žákům lektor na závěr workshopu předal.

Vedení školy děkuje Ing. Janě Procházkové za vydařenou edukativní akci pro studenty ekonomických oborů SŠ.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky