Setkání s vedením firmy Less & Timber Čáslav

Dne 2. 12. 2021 se zástupci třídy OA3B/EL3 vydali do nedaleké čáslavské firmy Less & Timber v rámci projektového dne na téma „Firmy v našem okolí“.

Studenty přivítal technický ředitel společnosti, pan Ing. P. Hrabánek, který odpovídal na připravené otázky a sám vyprávěl nejen o založení firmy a její historii, ale také o způsobu zpracování dřeva aj. Studenti dostali možnost se jít podívat přímo do výroby. Viděli, jak se z kulatin stromů stávají postupně výrobky, které spotřebitelé využívají. 

Nadšení z prohlídky bylo opravdu veliké, ani sami studenti totiž nečekali, že je zpracování dřeva může takto zaujmout.

Lucie Fusková, OA3B/EL3