Návštěva Muzea zemědělské techniky Čáslav

V Čáslavi již mnoho let v bývalém armádním areálu působí odloučené pracoviště Národního zemědělského muzea – Muzeum zemědělské techniky. V minulosti jsme expozice tohoto muzea již mnohokrát v rámci zpestření výuky navštívili.

V úterý 30. listopadu 2021 nebylo právě příjemné počasí, poletoval sníh, foukal vítr, chodníky byly namrzlé, ale přesto jsme opustili vyhřáté školní třídy a vyrazili na exkurzi. Muzeum zemědělské techniky totiž slavnostně otevíralo takzvaný „ Provozně nízkonákladový depozitář“ a to jako první centrální depozitář v historii tohoto muzea. Pozvání na prohlídku jsme rádi využili, protože tyto nové prostory nebudou běžně veřejnosti přístupné. Naše návštěva se uskutečnila v rámci projektu „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – Šablony II. za účasti žáků tříd S2 a S4 oboru Strojírenství.

Podle získaných informací by prostory tohoto depozitáře měly sloužit nejen pro potřeby místního muzea, ale i pro pracoviště muzea v Praze a zámku Kačina. Jeho součástí má být i kvalitní badatelské zázemí a konzervátorsko-restaurátorská dílna pro ochranu a úpravu sbírkových předmětů a celkově se zlepší podmínky pro uložení sbírkových předmětů. Samotný provoz depozitáře bude probíhat v režimu hlídání mikroklimatu, teploty, relativní vlhkosti i dalších parametrů tak, aby prostředí bylo k uloženým předmětům co nejvíce šetrné. Toho má být dosaženo moderním technickým zázemím, využívajícím klimatizaci, tepelná čerpadla a stavební úpravou prostor v provedení stavba ve stavbě, neboli takové ohromné „termosky“. A to vše jsme měli možnost si prohlédnout. Všechny tyto aktivity jsou z hlediska naší odborné výuky zajímavé a informace o nich vhodně tuto výuku doplnily.

Depozitářem muzea nás při této komentované prohlídce provázeli zasvěcení průvodci. Kromě zmíněného technického zázemí jsme si v přízemí depozitáře prohlédli zemědělské stroje, které muzeum běžně nevystavuje, jednalo se například o české i zahraniční traktory, historické obilní mlátičky, stabilní motory, kombajny a další zemědělskou techniku. V dalších několika oddělených depozitářích nám kurátoři představili další sbírky. Jednalo se například o modely zemědělských staveb, nábytek, zemědělství a umění, včelařství, knihovnu a staré tisky. Také jsme viděli, jak se sbírkové předměty ukládají a byli jsme poučeni o pravidlech péče o ně.

Z odborného hlediska se jednalo o velice zajímavou návštěvu a určitě to pro žáky nebyl ztracený čas.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/5 Koordinátor školy a zaměstnavatele