Finanční gramotnost – zodpovědné finanční rozhodování

V úterý 30. 11. 2021 byla pro žáky 4. ročníků obchodní akademie uspořádána pod vedením Ing. Hany Holubové odborná přednáška na téma Finanční gramotnost – zodpovědné finanční rozhodování. Tato přednáška proběhla v rámci projektu Šablony II. – Zapojení odborníka z praxe do výuky.

Lektorka se v přednášce zaměřila nejen na teorii, kterou doplňovala příklady ze své mnoholeté praxe, ale diskutovala s žáky i nad aktuálními tématy. Vysvětlila jim například podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a uvedla také příklady, jak se důsledkům inflace bránit.  Zajímavým tématem byl i výběr nejvýhodnějšího úvěrového produktu s ohledem na potřeby žadatele či způsob zajištění úvěru.  

Přednáška s odborníkem z oboru s možností zeptat se na věci z praxe je bezesporu pro naše žáky velkým přínosem. Z reakcí žáků po přednášce lze soudit, že je jak téma, tak i skvělá přednášející, zaujaly natolik, že lektorku „přemluvili“ k další návštěvě naší školy a k přednášce na téma Jak investovat na finančních trzích.