Finanční gramotnost – přednáška

Ve středu 8. 12. 2021 byla pro žáky 3. ročníků obchodní akademie uspořádána pod vedením Ing. Hany Holubové odborná přednáška na téma Finanční gramotnost – zodpovědné finanční rozhodování. Tato přednáška proběhla v rámci projektu Šablony II. – Zapojení odborníka z praxe do výuky.

Lektorka diskutovala s žáky o tom, jak správně nakládat s penězi v souladu s jejich budoucími plány a možnostmi. Dále si žáci připomenuli důležité pojmy úvěrové politiky, druhy úvěrů, rizika splácení úvěrů a řešení těchto situací předběžným plánováním a vytvářením finančních rezerv. Přednášku lektorka doplňovala praktickými příklady ze své mnoholeté praxe. Z aktuálních témat byla vysvětlena podstata inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a příklady, jak se důsledkům inflace bránit. 

Přednáška s odborníkem z oboru s možností zeptat se na věci z praxe je bezesporu pro naše žáky velkým přínosem.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky