Exkurze do památníku Vojna u Příbrami

V pátek 22. října se třídy OA2, S2, OA3A, OA3B a EL3 vydaly dvěma autobusy na historickou exkurzi do památníku Vojna u Příbrami.

Vyjeli jsme od školy v 8 hodin ráno. Cesta tam i nazpět trvala přes 2 hodiny, rozhodně jsme se během ní ale nenudili a společný čas si zpříjemnili hudbou. Když jsme dorazili k památníku, který se nachází uprostřed lesa asi 5 km od Příbrami, jako první nás upoutala vstupní brána s nápisem „Prací ke svobodě“. Chladné a větrné počasí dodávalo tu správnou atmosféru. V letech 1947 až 1961 se objekt využíval jako zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, tábor nucených prací a následně jako vězeňské zařízení pro politické vězně z komunistického režimu.

Nejprve jsme zhlédli cca 30 minut dlouhý dokument Rudé temno v tematicky rudě vymalované místnosti. Za slovního doprovodu průvodkyně jsme se poté podívali téměř do všech budov v areálu. Do jednotlivých místností, kulturního domu, ale i prostoru pro velitele. Exkurzi jsme zakončili výstupem na strážní věž s výhledem na celý areál, kde jsme pořídili několik fotografií. Následovala cesta zpět.

Jsme moc rádi, že se výlet mohl uskutečnit, vzhledem ke zhoršující se covidové situaci. Myslím, že jsme si ho všichni užili a odnesli si z něj nové znalosti a povědomí i o této části historie, která by neměla být zapomenuta.

Podrobnější informace o památníku můžete nalézt na oficiálních webových stránkách Hornického muzea Příbram – https://muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/

Filip Netolický, OA2

Sablony 2017 Logo | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony| VOŠ, SPŠ a OA Čáslav