Beseda s regionálním politikem

13. 4. 2022 se v rámci předmětu Základy práva třída OA4 setkala se starostou obce Červené Janovice Bc. Miroslavem Ptáčkem.

Žáci tak dostali možnost proniknout do problematiky správního práva v obci s rozšířenou pravomocí, která čítá přibližně 660 obyvatel.

Diskuze o regionální politice je rovněž významnou součástí výchovy k občanství.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky