Výsledky přijímacího řízení na VOŠ – II. kolo

Pro školní rok 2023/2024 se otvírá pouze denní forma studia a ekonomické zaměření.

Přijatí uchazeči z II. kola přijímacího řízení na VOŠ: