Přijímací řízení na VOŠ Čáslav – III. kolo

Kritéria přijímacího řízení pro VOŠ Čáslav, pro denní i kombinovanou formu studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku v profilacích:

Management a personalistika
Účetnictví a finance podniku

Zájemci o studium, zasílejte přihlášky a potřebné tiskopisy k přijímacímu řízení na adresu školy do 30. 9. 2021.

Více informací naleznete v článku Informace o přijímání uchazečů na vyšší odbornou školu pro školní rok 2021/2022.