III. kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme III. kolo přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2024/2025 pro naplnění kapacity oborů:

Obchodní akademie

Strojírenství

Podrobné informace naleznete v kritériích pro III. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky zasílejte do 28. června 2024 do 13:00 hod. v listinné podobě.