Spolupráce s Evropským centrem jazykových zkoušek

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav navázala spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek za účelem podpory našich studentů v získání mezinárodních jazykových certifikátů Cambridge English.

Naši studenti tak mají v rámci studia možnost nejen získat vysokou jazykovou úroveň tohoto světového jazyka, ale také si složit mezinárodní zkoušku ve známém prostředí naší školy.

Zkoušky na naší škole jsou otevřené rovněž zájemcům z okolních škol či z veřejnosti. Registrovat k nim je možno přes webové stránky zkouškového centra www.elec.eu nebo na níže uvedeném odkaze.

Ke zkouškám je možné se předtestovat, vzorové testy jsou k dispozici zde: www.elec.eu/zkousky/predtestovani

Co jsou zkoušky Cambridge English

Jedná se o prestižní mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka, které vyvíjí jedna z nejstarších a nejznámějších akademických institucí na světě, Cambridge Assessment English.

U zkoušek se hodnotí vyvážená jazyková znalost ve čtyřech dovednostech

– porozumění čtenému textu a práce s jazykem,

– poslech,

– mluvený projev,

– písemný projev (psaní souvislého textu v zadaném formátu).

K čemu je jazykový certifikát

Certifikáty je mezinárodním dokladem o jazykové kvalifikaci. Lze jej uplatnit na celém světě jak v komerční, tak v akademické i státní sféře.

Svému držiteli přináší jazykový certifikát mnohé výhody. Může za něj získat například bonusové body u přijímaček na vysokou školu, na některých VŠ je uznáván namísto povinné zkoušky z angličtiny, uplatní jej v případě zájmu o zahraniční studium či stáž. mohou studenti za určitých podmínek nahradit profilovou část maturity z cizího jazyka.

Kdo je Evropské centrum jazykových zkoušek

Evropské centrum jazykových zkoušek (www.elec.eu) je platinové zkouškové centrum pro jazykové zkoušky Cambridge English s celorepublikovou působností, dlouholetou tradicí a zkušeností. Patří mezi jedno ze tří největších zkouškových center v ČR.

Bližší informace podá vyučující Bc. Rena Bumbálková (bumbalkova@sps-caslav.cz).