Start kariéry

Dne 8. 6. 2022 se uskutečnil pro žáky 3. ročníku Obchodní akademie a Ekonomického lycea workshop na téma: Start kariéry.  Workshop vedla lektorka PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA z Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

V úvodu dvouhodinového workshopu lektorka žáky seznámila se základními pojmy kariéra, kariérní růst nebo profesní cíl.  Na reálném příkladu z praxe ukázala žákům kariérní růst u firmy DEICHMANN (od pozice praktikanta až po pozici regionálního vedoucího prodeje). U každé pozice představila nejen náplň práce, ale i dovednosti a kompetence, které zaměstnavatel na této pozici od zaměstnance požaduje.

Lektorka s žáky diskutovala o tom, jak si stanovit kariérní cíl, jak pracovat s představami o budoucím profesním životě, jak si zvolit správnou oborovou orientaci nebo kde hledat inspiraci, s kým se poradit. Žáci se dozvěděli, kde mohou v dnešní době hledat pracovní nabídky a jakým způsobem na tyto nabídky reagovat (průvodní dopis, motivační dopis, životopis). Žáky zaujal především výklad o přípravě na výběrové řízení či na pohovor.  Lektorka také upozornila na nejčastější chyby uchazečů v rámci výběrových řízení a přijímacího pohovoru, zejména na špatnou reprezentaci sebe sama či nevhodný profil uchazeče na sociálních sítích.

Žáci během přednášky pozorně poslouchali, plnili úkoly a měli i zajímavé dotazy. Spolupráce s odborníkem byla pro naše žáky podnětná a stimulující.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862