Přednáška o finanční správě

Dne 12. dubna 2022 navštívily třídy OA3A, OA3B a EL3 Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kolíně.
Na úřadě nás přivítal pan ředitel Ing. Miloš Brandejský, který nás uvedl do zasedací místnosti. Měl pro nás připravenu přednášku a prezentaci o finanční správě. Dozvěděli jsme se mnohé informace nejen o daních, ale i o jejich rozpočtovém určení, o inkasu, o organizační struktuře finanční správy a činnostech finančních úřadů, počínaje zpracováním přijatých daňových přiznání až po možné kontroly a vymáhání daňové povinnosti. Následovala diskuze, v rámci které pan ředitel ochotně a srozumitelně odpovídal na naše dotazy. Na závěr jsme získané vědomosti využili při vyplňování křížovky a ten nejrychlejší z nás obdržel od pana ředitele i věcnou cenu.
Přednáška byla zajímavá, inspirující a možná někoho z nás i motivovala pro volbu budoucí profese.

Lucie Fusková, třída OA3B

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862