Přednáška o celní správě

Dne 21. 4. 2022 se na naší škole uskutečnila pro žáky Obchodní akademie a Ekonomického lycea přednáška s představiteli Celního úřadu pro Středočeský kraj.

Tisková mluvčí Celního úřadu pro Středočeský kraj nprap. Yvona Matějková žákům popsala nejen organizační strukturu celní správy, ale i její jednotlivé kompetence. Žáci se tak dozvěděli, že celní správa mj.:

– vyměřuje a vybírá clo,

– spravuje spotřební a ekologické daně,

– odhaluje trestné činy,

– kontroluje, zda bylo zaplaceno mýtné a zda byla uhrazena dálniční známka,

– u cizinců ze zemí mimo EU kontroluje pracovní povolení pro Českou republiku a jejich platnost,

– kontroluje, zda nedochází k nelegální přepravě drog a prekurzorů (látek, které jsou k výrobě drog používány),

– zajišťuje zboží, které porušuje práva k duševnímu vlastnictví – padělky, pirátské napodobeniny, falzifikáty a zboží, které je na trh dodáváno nebo je prodáváno bez příslušného oprávnění (licence),

– kontroluje, zda je dodržována Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Celá přednáška byla doplněna praktickými ukázkami. V aule bylo vystaveno mnoho rozličných předmětů, které byly celní správou zajištěny. Jednalo se například o velmi zdařilé padělky obuvi, oblečení, parfémů, hodinek, hraček, ale i o zvířecí kůži, sloní kly nebo hady naložené v alkoholu. Na dvoře naší školy proběhla zajímavá prohlídka speciálního vozidla celní správy, včetně výkladu o fungování a obsluze. Velký úspěch zaznamenala ukázka demonstrace techniky samotného zadržení řidiče podezřelého vozu na silnici. Ovšem největší úspěch měla jednoznačně fenka německého ovčáka Daisy, která pod vedením svého psovoda předvedla fantastické kousky. Při ukázkách své práce vždy neomylně označila, kde se nachází ukrytý tabák či cigarety.

Přednáška byla nejen poutavá a nabitá informacemi, ale zároveň i interaktivní. Během celé přednášky mohli žáci vznášet dotazy a jednotliví členové týmu na ně vždy ochotně odpověděli. Nutno podotknout, že dotazů padlo opravdu hodně.

Děkujeme pracovníkům Celního úřadu pro Středočeský kraj, že si na naše žáky našli čas a touto formou je seznámili s činnostmi celní správy.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862