Malý průvodce k odstartování kariéry

Klademe velký důraz na propojení teorie s praxí, kdy se odborníci z praxe zapojují do výuky a předávají žákům své zkušenosti a zajímavosti z oboru. Dne 24. 6. 2022 se do výuky předmětu Ekonomika ve třídě S3 zapojila Ing. Lenka Medunová, personalistka společnosti Ljunghall s.r.o., která si pro žáky připravila prezentaci s názvem Malý průvodce k odstartování kariéry zaměřenou na otázky:

Kdy začít pracovat?

Kde a jak hledat práci, kam se podívat?

Co zajistí uchazeči Úřad práce?

Jak napsat životopis a motivační dopis?

Na co si dát pozor při tvorbě CV, co nevynechat?

Jak se připravit na pohovor?

Žáky nejvíce zaujala část přednášky, která se týkala vlastního pohovoru u výběrového řízení. Někteří žáci si i vyzkoušeli, jak by při pohovoru odpovídali na otázky personalistky a zjistili, že není vůbec jednoduché bez přípravy popsat své dovednosti a znalosti nebo uvést své silné a slabé stránky. Žáci měli samozřejmě prostor na dotazy, čehož využili. Diskutovalo se tak např. o nástupní mzdě nebo o směnném provozu.

Děkujeme Ing. Lence Medunové za skvělou atmosféru, kterou ve třídě navodila a za velmi inspirující přednášku, za cenné rady a postřehy z praxe.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862